× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Desființarea locului de muncă: Salariații care rămân fără post au dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile

Ziarul Mara • 16-10-2023, 20:00:18 • 79 vizualizari
 

Angajatorul are dreptul de a concedia un salariat pentru motive care nu țin de persoana acestuia, ca urmare a desființării locului de munca.

Referitor la desființarea locurilor de munca, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicata, cu modificările si completările ulterioare conține câteva reglementari referitoare la concedierea salariaților determinata de desființarea locului de munca.

Astfel, la art. 65 din Codul muncii se prevăd următoarele: concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de munca determinata de desființarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătura cu persoana acestuia, iar desființarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aibă o cauza reala si serioasa.

Nu exista o reglementare clara a modului in care se desfășoară acest proces si astfel acest tip de concediere este in mod frecvent contestat in instanța de salariații concediați.

Prin urmare, pornind de la prevederile din Codul muncii, putem exprima doar o opinie cu privire la pașii de urmat si la documente justificative pe care angajatorul trebuie sa întocmească.

Etape concedierea salariaților prin desființarea posturilor

Astfel, in opinia noastră, concedierea salariaților prin desființarea posturilor s-ar putea face prin parcurgerea a 2 etape principale:

Etapa 1 – de natura economica si organizatorica: reorganizarea societății.

Etapa 2 – de natura juridica (de dreptul muncii): concedierea propriu-zisa

Etapa 1

De regula acest tip de concediere are loc atunci când angajatorul decide o reorganizare a activității care implica si desființarea unor posturi care nu mai sunt necesare pentru desfășurarea activității. Aceste posturi trebuie sa dispară efectiv din organigrama/statul de funcții al societății, adică desființarea trebuie sa fie efectiva.

Modificarea organigramei/statului de funcții este o prerogativa a angajatorului si atâta timp cat este făcuta cu aprobarea organelor decizionale ale societății, ea își produce efectele, fiind atributul exclusiv al angajatorului de a hotărât asupra modalității în care își organizează activitatea.

Pe baza acestor documente, organele decizionale ale societății trebuie sa emită o Hotărâre AGA privind reorganizarea societății prin reducerea numărului de posturi, hotărâre prin care sa se aprobe si noua organigrama/stat de funcții din care au fost eliminate posturile desființate.

Etapa 2

La art. 66-67 din Codul muncii se prevede ca acest tip de concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva, iar salariații beneficiază de masuri active de combatere a șomajului si pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de contractul colectiv de munca aplicabil.

Odată ce hotărârea de desființare a postului a fost luata si noua organigrama/noul stat de funcții a fost aprobat este necesar sa notificați în scris salariații – indiferent daca ocupa funcții de conducere sau de execuție – cu privire la desființarea locului de munca si concedierea individuala cu menționarea faptului ca începe sa curgă termenul de preaviz prevăzut in contractul individual de muncă. Aceasta notificare care conține termenul de preaviz, care nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare, se emite în temeiul art. 75 alin. (1) din Codul muncii.

La împlinirea termenului de preaviz se emite decizia de concediere in temeiul art. 65 alin. (1) din Codul muncii. Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa conțină în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 76 din Codul muncii:

a) motivele care determina concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități (conform art. 69 alin. (2) lit. d) din Codul muncii), numai in cazul concedierilor colective;

d) lista tuturor locurilor de munca disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, în condițiile art. 64 (nu este aplicabil in cazul de fata deoarece concedierea este determinata de desființarea locurilor de munca).

Deși Codul muncii nu prevede pentru concedierea ca urmare a desființării locului de muncă, obligația angajatorului de a propune salariaților alte locuri de munca vacante din unitate (aceasta obligație este prevăzuta numai în situația prevăzuta la art. 64 din Codul muncii), totuși nimic nu il împiedică pe angajator să facă acest demers.

Apreciem ca aceasta operațiune ar trebui făcută în perioada de preaviz, poate chiar odată cu transmiterea către salariați a notificării de preaviz, urmând sa stabiliți pentru salariați si termenul de acceptare a ofertei de așa manieră încât să nu depășească data expirării preavizului.

Astfel, practic, persoanele care ocupa posturile supuse procesului de desființare ca urmare a reorganizării vor avea de ales între încetarea contractului de munca prin concediere si acceptarea unui loc de munca de pe li

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Desființarea Locului Muncă Salariații Rămân Fără Dreptul Preaviz