× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Ajutor excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal

Ziarul Mara • 22-08-2022, 22:00:16 • 117 vizualizari
 

În perioada 19 august-2 septembrie 2022, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal.

Această schemă de susținere financiară are ca obiectiv asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie-12 august 2022, cu achiziția de resurse materiale, de produse fertilizante și produse de protecție a plantelor și motorină, necesare în anul 2022 pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod, cu arbuști fructiferi și cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, care utilizează eficient resursele, gestionează nutrienții și aplică metode de producție favorabile mediului și climei prin activitatea agricolă de întreținere a plantațiilor pe care o desfășoară.

Cererile se depun/transmit (prin fax/poştă/eletronic) la Centrele APIA unde au depus Cererea unică de plată 2022.

APIA pune la dispoziția solicitanților formulare pretipărite ale cererii de solicitare ajutorului excepțional, încărcate cu datele preluate din IACS- Cererea unică de plată 2022: date de identificare, suprafete și culturi (coduri de cultură) declarate, iar aceștia trebuie să le verifice, completeze și corecteze, dacă este cazul.

Documentele atasate cererii sunt următoarele: copie a documentelor justificative de achiziție de la furnizori a resurselor materiale necesare (produse fertilizante, motorină, produse de protecție a plantelor), emise în perioada 24 februarie 2022-12 august 2022; copie document coordonate bancare în condițiile în care coordonatele bancare sunt diferite față de coordonatele bancare înscrise în cererea unică de plată 2022; declarație pe proprie raspundere privind înregistrarea în scopuri de TVA- Anexa 11 din Ghidul solicitantului (pentru solicitanții neplătitori de TVA va fi decontată întreaga valoare înscrisă în documentul justificativ de achiziție, iar pentru solicitanții înregistrați ca plătitori de TVA aceasta nu se decontează prin ajutorul excepțional).

Documentele depuse sau transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: să solicite ajutorul excepțional prin depunerea cererii la centru APIA la care este arondat; să fie înregistrați în evidențele APIA cu cererea unică de plată 2022 cu suprafețe declarate de teren cu plantații pomicole pe rod, cu arbuști fructiferi și cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, prevăzute la codurile menționate în anexa nr.1; suprafețele declarate se încadrează în intervalul de la minim 0,1 ha inclusiv, până la maxim 200 ha inclusiv, chiar dacă suprafețele declarate în cererea unică 2022 sunt mai mari de 200 ha; să achiziționeze resurse materiale pe bază de documente justificative, precum documente fiscale (factura, bon fiscal), din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului (nume și prenume/denumire), în perioada 24 februarie-12 august 2022; să mențină suprafața aferentă culturilor pentru care beneficiază de ajutor excepțional, în anul de cerere 2023.

Grantul financiar unitar este în cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.

Suma care se acordă beneficiarilor este obținută prin înmulțirea grantului financiar unitar, exprimat în lei/hectar, cu suprafața declarată cu plantații pomicole pe rod, cu arbuști fructiferi și cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022, exprimată în hectare și nu poate depăși valoarea maximă de 175.000 lei/ beneficiar.

Cornelia RĂDULESCU

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Ajutor Excepțional Acordat Producătorilor Agricoli Sectorul Vegetal