× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Sancțiuni pentru ignorarea restricțiilor temporare pe anumite sectoare de drum înzăpezite

Ziarul Mara • 07-09-2023, 10:00:20 • 115 vizualizari
 

Șoferii care încalcă restricțiile de circulație pe drumurile închise temporar din cauza acumulărilor de zăpadă, surpărilor ori căderilor de arbori, vor fi obligați sa suporte cheltuielile autorităților cu intervențiile cauzate de nerespectarea restricțiilor rutiere. De asemenea, aceștia vor plăti si pagubele produse în caz de accident.

Prevederile apar în Ordonanța nr. 37/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial.

Șoferii care ignora restricțiile temporare pe anumite sectoare de drum si rămân blocați, sau produc accidente, vor fi nevoiți sa plătească din propriul buzunar cheltuielile echipelor de intervenție trimise sa ii asiste.

La articolul 45, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6.1), cu următorul cuprins:

“(6.1) In cazul circulației pe sectoare de drum restricționate din punctul de vedere al maselor sau dimensiunilor ori care sunt închise temporar circulației publice, cu autovehicule care nu au dreptul legal de a circula pe acestea, din care rezulta accidente rutiere sau imposibilitatea continuării deplasării, fiind necesara intervenția administratorului drumului pentru înlăturarea efectelor accidentelor sau scoaterea vehiculelor de pe aceste sectoare de drum, administratorul drumului:

a) va fi notificat de politia rutiera sau Inspectoratul General pentru Situatii de Urgență, care a intervenit la fata locului, cu privire la daunele rezultate, consemnate in procesul-verbal de constatare, daca este cazul, si/sau societatea de asigurari emitenta a politei de asigurare RCA sau CASCO, care instrumentează dosarul de dauna;

b) întocmește si transmite contravenientului si/sau societății de asigurări, după caz, in termen de maximum 30 de zile de la data notificării prevăzute la lit. a), un deviz cu contravaloarea reparațiilor si/sau a daunelor produse, contravenientul/ societatea de asigurări, după caz, având obligația sa o achite in termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal;

c) întocmește si transmite contravenientului si/sau societății de asigurări, după caz, in termen de maximum 30 de zile de la data notificării prevăzute la lit. a), un deviz cu contravaloarea intervenției, contravenientul/societatea de asigurări, după caz, având obligația să o achite in termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal.”

La articolul 45, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(7) Prevederile alin. (6) şi (61) se aplică şi în cazul în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării obligației de a dota autovehiculele cu anvelope de iarnă, cu lanțuri sau cu alte echipamente antiderapante omologate, pe sectoarele de drum pe care acestea sunt obligatorii.”

Ordonanța Guvernului face referire si la responsabilitatea administratorului drumului de a semnala ca exista pericol de căderi de arbori pe partea carosabila a drumurilor publice.

Potrivit documentului, la articolul 38, alineatul (1.1) se modifica si va avea următorul cuprins: “In zonele in care administratorul drumului constata pericol de căderi de arbori pe partea carosabila a drumurilor publice, care pot afecta siguranța participanților la trafic, in vederea protejării participanților la trafic, precum si a preîntâmpinării închiderii drumurilor, administratorul drumului înștiințează ocolul silvic si unitatea administrativ-teritoriala in vederea identificării proprietarului sau administratorului terenului pe care se afla arborii in cauza. In termen de 15 zile de la obținerea datelor de identificare ale proprietarului terenului, administratorul drumului notifica, după caz, ocolul silvic, unitatea administrativ-teritoriala, respectiv proprietarul care deține sau are in administrare terenul respectiv. În situația in care proprietarul terenului nu este identificat, administratorul drumului înștiințează garda forestiera competenta teritorial care, in termen de 15 zile de la înștiințare, d

ispune ocolului silvic nominalizat punerea in valoare a arborilor care creează stare de pericol si valorificarea acestora in condițiile legii”

La articolul 38, după alineatul (11) se introduc zece noi alineate, alin. (12)-(111), cu următorul cuprins:

“(1.2) In termen de 15 zile de la primirea notificării de către proprietarul sau administratorul terenului, acesta are obligația sa solicite ocolului silvic/ocolului silvic nominalizat sa asigure marcarea arborilor care prezinta pericol de cădere.

(1.3) Identificarea arborilor care prezinta pericol de cădere se face de către echipe comune formate din reprezentanți din cadrul ocolului silvic/ocolului silvic nominalizat, din cadrul administratorului drumului si, dupa caz, proprietarul terenului. Odată cu identificarea, delegatul ocolului silvic efectuează si marcarea/punerea in valoare a acestor arbori.

(1.4) Recoltarea arborilor care prezinta pericol de cădere se realizează in cel mult 60 de zile de la data notificării. Demersurile pentru întreruperea circulației rutiere in vederea recoltării arborilor care prezinta pericol de cădere se efectuează de către administratorul drumului.

(1.5) Prin derogare de la prevederile art. 62 si 63 din Legeanr. 46/2008 – Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in zonele in care administratorul drumului constata arbori cazuti/parti de arbori pe partea carosabila, care afecteaza siguranta participantilor la trafic, administratorul drumului degajeaza partea carosabila, fiind autorizat sa execute lucrarile necesare de sectionare, curatare de craci si/sau toaletare a arborilor care creeaza stare de pericol, precum si strangerea si transportul materialelor lemnoase rezultate, fara marcarea prealabila a arborilor. Administratorul drumului notifica in termen de 24 de ore ocolul silvic/ocolul silvic nominalizat cu privire la situatia creata, iar ocolul silvic are obligatia de a asigura indeplinirea prevederilor legale privind evaluarea si exploatarea masei lemnoase, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, pentru materialul lemnos rezultat.

(1.6) Prin derogare de la prevederile art. 62 si 63 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul prevenirii accidentelor rutiere, administratorul drumului poate executa curatarea de craci si toaletarea arborilor care afecteaza siguranta participantilor la trafic, cu notificarea ocolului silvic/garzii forestiere, fara a fi necesara vreo autorizare sau aprobare in acest sens, daca acestia se afla in limita zonei de siguranta in plan orizontal si in plan vertical, pana la inaltimea de cel putin 4,50 metri, ori in cazul in care se reduce vizibilitatea mijloacelor de semnalizare rutiera.

(1.7) Prin derogare de la prevederile art. 60 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru degajarea imediata a partii carosabile si asigurarea conditiilor de siguranta a circulatiei pentru participantii la trafic, materialele lemnoase rezultate ca urmare a actiunilor prevazute la alin. (15) si (16) se transporta de catre administratorul drumului la un depozit aflat in proximitate, indicat de ocolul silvic. Transportul se efectueaza fara a fi necesara vreo autorizare sau licentiere in acest sens.

(1.8) Materialele lemnoase rezultate din masa lemnoasa care face obiectul actiunilor prevazute la alin. (15) si (16) se incadreaza in categoria de produse extraordinare, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. e) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1.9) In cazul in care proprietarul terenului forestier proprietate privata, pe care se executa actiunile prevazute la alin. (1.5) si (1.6), nu isi exprima acordul pentru preluarea materialelor lemnoase, in termen de maximum 30 de zile de la notificare, acestea se valorifica de catre ocolul silvic care asigura administrarea/serviciile silvice sau de ocolul silvic nominalizat, iar sumele rezultate se consemneaza intr-un cont si se elibereaza ulterior, la cererea proprietarului, dupa deducerea cheltuielilor de valorificare.

(1.10) Cheltuielile de marcare, taiere, extragere si transport, dupa caz, rezultate din actiunile prevazute la alin. (11) se suporta de catre proprietarul sau administratorul terenului de pe care provin materialele lemnoase, iar cheltuielile angajate pentru degajarea partii carosabile rezultate in urma actiunilor prevazute la alin. (1.5) si (1.6), inclusiv transportul la depozitul indicat de ocolul silvic, se suporta de catre administratorul drumului.

(1.11) Sunt interzise plantatiile de orice fel in limita zonei de siguranta a drumurilor publice, cu exceptia celor infiintate si/sau ingrijite de

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Sancțiuni Pentru Ignorarea Restricțiilor Temporare Anumite Sectoare înzăpezite