× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Verificări la cultivatorii de legume în sere și solarii, care au solicitat ajutor de minimis

Ziarul Mara • 16-09-2022, 10:00:14 • 241 vizualizari
 

În această perioadă, echipe mixte formate din inspectori din cadrul Direcției pentru Agricultură Județetene Teleorman (DAJ) și Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Teleorman (APIA) fac verificări pe teren cu privire la suprafata infiinţata la cei 480 de solicitanți ai Programului de minimis pentru legume în spații protejate 2022 conform HG nr.148/2022, ciclul II de producţie.

Criteriile de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis de către fermieri sunt:

– să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;

– să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producţie, cultivată exclusiv cu tomate în ciclul I, iar în ciclul II cu una dintre culturile de tomate, ardei gras şi/sau lung – capia, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;

– să marcheze suprafaţa prevăzută, la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, anul 2022, beneficiar numărul ………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………../ Municipiului Bucureşti“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

– să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate;

– să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate în anul 2022;

– să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din HG nr. 148/2022, avizat de OFJ;

– să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;

– să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiţie care se verifică conform prevederilor art. 14 alin. (3) din HG nr. 148/2022;

Producțiile minime impuse:

a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;

b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung – capia;

c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi;

d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;

e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;

f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;

g) 100.000 bulbi/plante/ 1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

Beneficiarii au obligaţia transmiterii în scris, a notificărilor privind începerea recoltării culturii cu cel puţin 7 zile înainte de recoltarea legumelor, prin e-mail, fax sau poştă.

Echipele care evaluează producţia de legume înainte de recoltare în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, întocmesc fişa de evaluare a producţiei de legume şi sunt formate din reprezentanţii DAJ.

Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor privind infiintarea culturii si evaluarea productiei, potenţialii beneficiari înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea programului au obligaţia să depună la DAJ unde au depus cererea documentele justificative privind comercializarea producţiei, precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de OFJ, până la15 decembrie 2022 inclusiv, pentruciclul II de producţie. Valorificarea producţiilor se face în perioada15 octombrie – 9 decembrie 2022 inclusiv a anului de cerere, pentru ciclul II de producţie.

Dovada valorificării producției de legume în spații protejate o constituie bonul fiscal/ factura/ fila/ filele din carnetul de comercializare. Valoarea ajutorului de minimis este de 1.000 euro/cultură în ciclul II/ 1.000 mp/ beneficiar și se acordă în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9475 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr. 323 din 1 octombrie 2021.

B.P.

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Verificări Cultivatorii Legume Solarii Solicitat Ajutor Minimis