× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Tun financiar la primăria Olteni. Milioane de lei cheltuite pe cazare, catering, alcool şi mese bogate pentru… STAFF

Informatia de Teleorman • 07-08-2023, 14:00:42 • 270 vizualizari
 

Pagubă în bugetul local de peste 6 milioane de lei şi abateri financiare de aproximativ 3 milioane de lei, asta au descoperit inspectorii Curţii de Conturi Teleorman, în urma unui control efectuat la primăria Olteni. Bani cu duiumul aruncaţi pe servicii de catering, cazare la munte şi la mare, băuturi alcoolice ori mese pentru STAFF, adică pentru şmecherii din administraţia locală, sunt doar câteva dintre neregulile constatate.

“În anul 2021, din bugetul local al comunei Olteni a fost decontată, fără bază legală, contravaloarea unor cheltuieli de protocol constând în bunuri şi servicii, precum servicii de catering-porţii masă servită, porţii masă STAFF, porţii masă organizatori, porţii mic dejun, camere cazare, servicii de cazare, băuturi alcoolice şi băuturi răcoritoare, care nu sunt strict legate de obiectul de activitate al entităţii, nu sunt în interesul activităţii unităţii administrativ teritoriale şi sunt interzise a fi achiziţionate de prevederile legale în vigoare”. Pentru toate aceste lafăieli, spun inspectorii, bugetul local a fost prejudiciat cu suma de 49.000 de lei.
În perioada anilor 2020-2022, din bugetul local al comunei Olteni a fost decontată, fără bază legală, contravaloarea unor bunuri care nu sunt strict legate de obiectul de activitate al entităţii şi nu sunt în interesul acesteia, precum material săditor (arpagic), îngrăşăminte chimice, pesticide, diverse dulciuri, flori, fructe de provenienţă autohtonă şi de import, brazi de Crăciun etc., pentru care nu există nici documente justificative care să confirme faptul că acestea au fost distribuite locuitorilor din comuna Olteni şi sunt interzise a fi achiziţionate de prevederile legale în vigoare, suma totală achitată de către primăria Olteni ridicându-se la 283.000 de lei.
O altă neregulă găsită se referă la decontarea unor lucrări neprestate, la obiectivul “Reabilitare şi modernizare Şcoală şi reconstruire Grădiniţă Olteni, comuna Olteni, judeţul Teleorman”. Inspectorii spun că lucrările în cauză au făcut şi obiectul unui alt contract încheiat de U.A.T.C. Olteni cu un al doilea operator economic în care se regăsesc ca lucrări executate, înscrise în situaţiile de lucrări şi în facturile emise de acest executant, avizate de dirigintele de şantier, acceptate şi achitate de beneficiarul U.A.T.C. Olteni, prejudicial fiind în suma de 510.000 de lei!!!
“În anul 2021, din bugetul local al comunei Olteni au fost achiziţionate şi decontate nelegal imobilizări corporale (instalaţie irigaţie şi gard electric) care nu sunt strict legate de obiectul de activitate al entităţii, nu sunt în interesul activităţii unităţii administrativ teritoriale, s-au efectuat fără a avea prevederi bugetare aprobate şi fără a fi înscrise în Programul anual de investiţii şi în Lista obiectivelor de investiţii ale entităţii, cu o valoare de 53.000 de lei”, se mai precizează în raportul Curţii.
Totodată, între anii 2019-2022, din creditele bugetare aprobate au fost achiziţionate şi decontate nelegal cu numerar prin Registrul de casă, diverse bunuri şi servicii care nu sunt strict legate de obiectul de activitate al entităţii şi nu sunt în interesul activităţii unităţii administrativ teritoriale, ori pentru care nu există documente care să ateste recepţia şi consumul acestora, aând o valoare de 207.000 de lei.
La nivelul U.A.T.C. Olteni, operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar au fost efectuate cu încălcarea prevederilor legale aplicabile. Astfel, numerarul ridicat din conturile de cheltuieli pentru bunuri şi servicii, pe bază de CEC-uri de numerar, în perioada 01.01.2019-31.12.2020, nu a fost înregistrat în Registrul de casă şi s-a constatat un minus de casă (lipsă numerar în gestiune) în data de 05.12.2022, urmare a controlului efectuat pe teren, de circa 75.000 de lei.
Iar “dezordinea” din administraţia publică locală Olteni nu se opreşte aici. În exerciţiul bugetar al anului 2021, din creditele bugetare aprobate a fost decontat combustibil, pentru care entitatea auditată nu a prezentat documente din care să rezulte necesitatea efectuării achiziţiei şi consumul realizat în scopul/ în interesul activităţii unităţii administrativ teritoriale, în sumă de 112.000 de lei. În acelaşi timp, în lunile octombrie 2020, mai-august 2021, noiembrie 2021 şi aprilie 2022, din creditele bugetare aprobate au fost efectuate, fără bază legală, plăţi către consilierii locali reprezentând indemnizaţii pentru participarea la sedinţă, fără să fi avut loc şedinţe de consiliu local, după cum rezultă din registrul numerelor de evidenţă al hotărârilor Consiliului local al comunei Olteni, paguba fiind de 78.000 de lei. Din proasta gestionare a banului public au avut de suferit şi angajaţii. Astfel, U.A.T.C. Olteni nu a achitat către bugetul general consolidat al statului impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale obligatorii aferente drepturilor salariale ale lunilor mai 2022-septembrie 2022 şi nu a declarat aceste obligaţii pentru lunile iulie-august 2022, deşi acestea au fost calculate şi reţinute de la salariaţi, în valoare de 386.000 de lei.
În timpul misiunii de audit, entitatea verificată nu a dispus nicio măsură pentru înlăturarea abaterilor constatate. Mai mult, opinia exprimată a fost o opinie contrară, întrucât din cauza efectelor denaturărilor semnalate şi prezentate, situaţiile financiare, în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanţa financiară a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Olteni la 31 decembrie 2021 şi celelalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată.

 
 
Continuare pe Informatia de Teleorman » Articole Informatia de Teleorman »
 
Financiar Primăria Olteni Milioane Cheltuite Cazare Catering Alcool Bogate Pentru…