× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Corpul Județean de Excelență Teleorman: Înscrieri pentru concursul de selecție a corpului profesoral

Ziarul Mara • 22-08-2022, 22:00:16 • 26 vizualizari
 

În perioada 22-25 august 2022 cadrele didactice interesate pot depune cerere de înscriere și actele necesare pentru concursul de constituire și selecție a corpului profesoral al Centrului Județean de Excelență Teleorman, în incinta Inspectoratului Școlar Județean, etaj 2.

În județul Teleorman funcționează Centrul Județean de Excelență, care este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, cu siglă şi sigiliu proprii, structura şi atribuţiile centrului de excelenţă fiind stabilite de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

Centrul de excelenţă asigură, la nivelul județului Teleorman, condiţiile de pregătire şi dezvoltare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte și are sediul în municipiul Alexandria, str. Carpaţi, nr. 15, în incinta Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

Centrul de excelenţă colaborează în desfăşurarea activităţii sale cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, cu Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, cu Casele Corpului Didactic, precum şi cu unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Centrele de excelenţă pot încheia parteneriate între ele sau cu fundaţii, asociaţii, organizaţii neguvernamentale, instituţii de învăţământ superior, prin care să realizeze schimburi de experienţă.

Centrul de excelenţă poate realiza proiecte în domeniul identificării, pregătirii, stimulării şi valorificării potenţialului şi creativităţii copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte și poate accesa şi derula, în calitate de beneficiar sau partener, proiecte cu finanţare externă.

Finanţarea Centrului Județean de Excelență Teleorman se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei, din finanţarea

complementară din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, centre de excelenţă organizate în cadrul sistemului de învăţământ, conform legislației actuale, dar finanțarea poate fi şi din sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii.

Cornelia RĂDULESCU

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Corpul Județean Excelență Teleorman Înscrieri Pentru Concursul Selecție Corpului Profesoral