× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Situl de importanță comunitară Corabia – Turnu Măgurele, adăugat pe lista ariilor speciale de conservare

Ziarul Teleormanul • 31-01-2024, 14:00:10 • 213 vizualizari
 

Încă 11 situri de importanță comunitară au fost adăugate pe lista ariilor speciale de conservare, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Cele 11 noi arii speciale de conservare sunt: ROSAC0030 Cheile Lăpușului, ROSAC0043 Comana,  ROSAC0044 Corabia – Turnu Măgurele, ROSAC0131 Oltenița – Mostiștea – Chiciu, ROSAC0312 Castanii comestibili de la Buia, ROSAC0323 Munții Ciucului, ROSAC0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor, ROSAC0382 Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț, ROSAC0383 Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc și Vânători, ROSAC0405 Dealurile Strehaia – Bâtlanele, ROSAC0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veșeud.

“România deține una dintre cele mai bogate biodiversități din Europa și este de datoria noastră să o protejăm și să răspundem cerințelor Strategiei pentru Biodiversitate a Uniunii Europene. Această bogăție, este, de asemenea, un motiv de mândrie. Astfel, lista ariilor speciale de conservare s-a îmbogățit cu încă 11 situri și conține acum 222 de situri”, a spus ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet.

Ariile speciale de conservare propuse spre desemnare corespund siturilor de importanță comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare, în conformitate cu planurile de management aprobate. Măsurile de conservare sunt mecanismele și acțiunile efective care trebuie instituite pentru un sit Natura 2000, cu scopul de a atinge obiectivele de conservare ale sitului. Siturile de importanță comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare au fost notificate Comisiei Europene și desemnate la nivel comunitar, conform procedurilor specifice, ele fiind desemnate și la nivel național.

Documentația științifică aferentă celor 11 arii speciale de conservare, respectiv formularele standard ale ariilor speciale de conservare și limitele aferente acestora, întrunesc cerințele stabilite de către Comisia Europeană și au fost avizate favorabil de Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, forul științific responsabil în acest domeniu.

Totodată, pentru claritate și transparență, ele vor fi publicate pe site-ul autorității publice centrale pentru protecția mediului și vor fi notificate Comisiei Europene conform procedurilor de raportare specifice.

De asemenea, după intrarea în vigoare a proiectului de hotărâre, actele normative de adoptare a siturilor de importanță comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare conform prevederilor legale în vigoare, vor fi modificate și completate în vederea corelării cu prevederile proiectului de act normativ.

Related

 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
Importanță Comunitară Corabia Măgurele Adăugat Ariilor Speciale Conservare