× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

DISPOZIȚIE

Ziarul Mara • 18-03-2023, 10:00:24 • 3 vizualizari
 

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință extraordinară

Primarul municipiului Alexandria având in vedere:

-prevederile art. 134, alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare ,

-prevederile art. 149, alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României cu modificările și completările ulterioare, Primarul municipiului Alexandria

DISPUNE:

Art. 1 – Se convoacă consiliul local al municipiului Alexandria în ședință extraordinară, pentru data de 20.03.2023, ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria.

Art. 2 – Proiectul ordinii de zi al ședintei este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primăriei municipiului Alexandria, Biroului Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria (www.alexandria.ro ) la rubrica ,,proiecte de hotărâri’ în format electronic.

Art. 4 – Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 20.03.2023.

Art. 5 – Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.

Proiectul ordinii de zi:

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica” in Municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădire Gradinița nr. 8” în Municipiu

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
DISPOZIȚIE