× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Casarea autovehiculelor uzate

Ziarul Mara • 01-09-2022, 10:00:18 • 14 vizualizari
 

Obiectivul Programului privind casarea autovehiculelor uzate constă în finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu acordată pentru fiecare autovehicul uzat cu o vechime egală sau mai mare de 15 ani, în schimbul predării spre casare a acestuia.

Anual, se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, respectiv una sau mai multe sesiuni de înscriere, în limita sumei alocate.

Finanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Solicitantul finanţării este unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraş, municipiu, așa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, care depune cererea de finanţare, în condiţiile prevăzute de ghidul de finanțare, pentru decontarea sumei de 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat pentru care a plătit stimulent pentru casare.

Pentru casarea şi radierea din circulaţie şi din evidenţa fiscală a UAT-ului a unui autovehicul uzat se acorda un stimulent pentru casare care reprezintă un avantaj în cuantum de 3.000 lei acordat de beneficiarul finanţării, din surse proprii, proprietarului care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în ghidul de finanţare a Programului.

Beneficiarul finanţării este solicitantul căruia i-a fost aprobată cererea de finanţare depusă în cadrul Programului şi care a încheiat contract de finanţare cu AFM.

Criteriile de eligibilitate a proprietarului de autovehicul uzat sunt: este persoană fizică cu domiciliul/reşedinţa în România; are domiciliul/reşedinţa pe raza teritorială a UAT-ului solicitant de finanţare; deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT-ului solicitant de finanţare; nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare; nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în P

rogram; nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Criteriile de eligibilitate a autovehiculului uzat sunt: este înregistrat în evidenţele fiscale ale UAT-ului solicitant; la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; are norma de poluare Euro 3 sau inferioară; conţine componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu), precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Cornelia RĂDULESCU

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Casarea Autovehiculelor