× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Atelierele Proiectului „CRED”

Ziarul Mara • 10-11-2023, 10:00:29 • 54 vizualizari
 

„Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”

Atelierele Proiectului „CRED” revin în județul Teleorman, de data aceasta fiind dedicate Resurselor Educaționale Deschise realizate în cadrul proiectului, fiind adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc.

Astfel, în Alexandria, în perioada septembrie-noiembrie 2023, în intervalul orar 10.00-14.00, la Casa Corpului Didactic Teleorman au loc Atelierele „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”.

Această nouă serie de Ateliere CRED, a IV-a, este intitulată în mod sugestiv „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, evenimentele fiind centrate pe toate tipurile de Resurse Educaționale Deschise care au fost elaborate în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”- CRED.

De la documentele de politici educaționale, ghiduri metodologice, programe școlare pentru opționale integrate sau resurse educaționale digitale și până la rapoarte de cercetare și analize diverse (analiza nevoilor de formare ale cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în domeniul abilității curriculare; analiza situației curricumului la decizia școlii și a cadrului actual de reglementare; analiza comparativă a recomandărilor europene referitoare la competențele-cheie; analiza nevoilor cadrelor didactice legate de utilizarea și crearea de Resurse Educaționale Deschise etc.), Resursele Educaționale Deschise CRED se constituie într-un fond educațional complex și valoros pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar românesc.

Atelierele sunt organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România, în toate județele țării, în fiecare județ, în fiecare județ fiind prevăzute să fie organizate câte 3, unul pentru cadrele didactice pentru învățământul primar și două pentru cadrele didactice care predau la nivel gimnazial. Excepție face Regiunea București-Ilfov, unde vor fi organizate 9 ateliere.

Astfel, în intervalul septembrie-noiembrie 2023, sunt programate 129 de ateliere, desfășurate la nivel național, fiind așteptați peste, aceștia având ocazia să participe la un eveniment cu un puternic caracter interactiv, fiecare persoană prezentă putând să pună întrebări sau să ofere posibile noi perspective asupra subiectului prezentat de către lectori, fiind astfel urmărită valorificarea experienței participanților în implementarea curricumului național centrat pe competențe-cheie sau în lucrul cu acesta din urmă.

În medie, durata unui Atelier este de 4 ore.

Publicul țintă al Atelierelor CRED este, și el, unul variat și plurivalent, fiind constituit din cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, atât din mediul rural, cât și din cel urban, directori de școli, cadre didactice debutante, metodiști, inspectori de specialitate, reprezentanți de asociații și organisme non-guvernamentale, reprezentanți de sindicate etc.

Atelierele CRED sunt organizate pe o structură comună, iar ariile de interes și acțiune ale publicului prezent au directă legătură cu tematica abordată în cadrul fiecărui Atelier în parte.

De la bun început, toate acțiunile și activitățile din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”- CRED au purtat emblema împărtășirii, iar noua serie de Ateliere CRED, intitulată „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, se înscrie în această linie de acțiune, obiective și valori.

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro sau pe pagina facebook „Proiectul CRED”.

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”- CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

Documentare: Cornelia RĂDULESCU

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Atelierele Proiectului