× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

ANUNŢ

Ziarul Mara • 06-02-2024, 10:00:22 • 119 vizualizari
 

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.aL. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 219/25.07.2022, H.C.L. nr. 119/07.04.2023, H.C.L. nr. 261/22.08.2023, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice sau Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice, după caz, din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, astfel:

– în data de 29.02.2024: zona bloc L 31, zona bloc I 3, zona bloc I 19, zona bloc I 22, zona bloc 701-B16, zona bloc 202, zona bloc 1601-1603, începând cu ora 11.00;

Oferta se depune până la data de 26.02.2024, ora 16:00;

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 16.02.2024.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartiment Domeniul Public – Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
ANUNŢ