× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Licitaţie publică pentru vânzarea unui teren ce aparține domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

Primaria Alexandria • 18-08-2023, 10:00:43 • 236 vizualizari
 

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren ce aparține domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, identificat astfel:
 teren intravilan în suprafață de 324,00 mp, identificat cu număr cadastral 32473, înscris în Cartea Funciară nr. 32473, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, strada Podul Vechi, ZONA PROINVEST.
Vânzarea terenului menționat se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 195/31.05.2023.
Licitaţia va avea loc în data de 14.09.2023 ora 10 00 la sediul Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, nr. 139.
Înscrierile la licitație se primesc la Registratura Municipiului Alexandria, cel mai târziu în data de 12.09.2023, până la orele 16 00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 31.08.2023.

 
 
Continuare pe Primaria Alexandria » Articole Primaria Alexandria »
 
Licitaţie Publică Pentru Vânzarea Aparține Domeniului Privat Interes Municipiului Alexandr