× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Anunț prelungire apel de selecție a proiectelor pentru măsura: M 3.4/6B „MODERNIZAREA SATELOR DIN CADRUL TERITORIULUI”

Ziarul Teleormanul • 01-09-2023, 14:00:08 • 89 vizualizari
 

Anunț prelungire apel de selecție a proiectelor pentru măsura:

M 3.4/6B „MODERNIZAREA SATELOR DIN CADRUL TERITORIULUI”

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor:

2/2023: M3.4/6B: 24.07.2023 – 07.09.2023

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ „VALEA CLĂNIȚEI” anunță prelungirea apelului de selecție a proiectelor nr. 2/2023 pentru măsura M3.4/6B „MODERNIZAREA SATELOR DIN CADRUL TERITORIULUI”, deschis în perioada 24.07 – 31.08.2023, până în data de 07.09.2023.

Prelungirea se face cu menținerea tuturor condițiilor de accesare precizate în Apelul de selecție nr. 2/2023 inițial, aferent măsurii M3.4/6B „Modernizarea satelor din cadrul teritoriului”, lansat în data de 24.07.2023.

Beneficiari eligibili: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și infrastructură de tip after-school); ONG-uri definite conform legislației în vigoare; Unități de cult conform legislației în vigoare; Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B., din teritoriul GAL Valea Clăniței.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pe măsura M3.4/6B:

  • 101.187,64 euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pe măsura M3.4/6B:

  • 20.200,00 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 07.09.2023, ora 21.00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Valea Clăniței” din Comuna Olteni, str. Marin Preda, nr. 82, județul Teleorman, în fiecare zi lucrătoare, în intervalele orare 09:00 – 13:00 și 17:00-21:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și postat pe pagina de internet a GAL:  http://www.valeaclanitei.ro/

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Valea Clăniței”, Comuna Olteni, str. Marin Preda, nr. 82, județul Teleorman, telefon 0783.003.131/ 0721.379.930, e-mail: gal.valeaclanitei@yahoo.com

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M3.4/6B, lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația Grup de Acțiune Locală Valea Clăniței

Reprezentant legal,

Mărcușanu Emilian

Related

 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
Anunț Prelungire Selecție Proiectelor Pentru Măsura MODERNIZAREA SATELOR CADRUL TERITORIUL