× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă, controlată de ITM Teleorman

Ziarul Teleormanul • 02-11-2023, 14:00:10 • 90 vizualizari
 

Substanțele periculoase pot fi întâlnite în aproape toate locurile de muncă, iar milioane de lucrători din UE sunt expuși zilnic la aceste substanțe. Agenţii chimici periculoşi generează riscuri majore la adresa securității şi a sănătății lucrătorilor; deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător.

Acţiunea de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi  sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă se va desfăşura în trimestrul IV 2023, la angajatori din toate domeniile de activitate, care deţin sau utilizează agenţi chimici periculoşi la locul de muncă, urmărindu-se în mod special întreprinderile mici şi mijlocii.

Obiectivele aceste acțiuni sunt: deţinerea de către toţi angajatorii a Fişelor cu date de securitate actualizate pentru toţi agenţii chimici periculoşi prezenţi la locurile de muncă şi punerea acestora la dispoziţia lucrătorilor; asigurarea purtării de către toţi lucrătorii expuşi la agenții chimici periculoşi a echipamentelor individuale de protecţie adecvate; monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea  securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenți chimici periculoşi; centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

Procedurile legislative din ultimii ani au condus la modificări ale Directivei privind agenţi chimici (DAC) şi ale Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni (DCM) au fost transpuse în legislaţia naţională, prin modificarea şi completarea H.G. nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici şi ale H.G. nr. 1.093/2006, privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Evaluarea riscurilor constituie fundamentul acestei legislații și o obligație legală pentru toți angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă, sunt prezente substanțe periculoase. Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice și, în final, protecția individuală.

Pe parcursul anilor 2016 – 2020, Inspecţia Muncii a derulat în fiecare an acţiuni de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă privind utilizarea substanțelor chimice periculoase la locurile de muncă.

Related

 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
Asigurarea Protecţiei Lucrătorilor împotriva Riscurilor Legate Expunerea Agenţi Chimici Periculoşi