× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

A apărut o nouă lege care dă 450 lei de la stat, elevilor, în fiecare lună

Ziarul Mara • 19-07-2023, 10:00:22 • 109 vizualizari
 

Va intra în vigoare Legea 198/2023, noua lege a învățământului preuniversitar aplicabilă din 3 septembrie 2023 care va modifica regulile privind acordarea burselor școlare. Valoarea minima se va stabili prin ordin al ministrului Educației si nu al Guvernului cum era pana în prezent.

Noua lege a reorganizat bursele școlare, deci vor exista bursa de merit, bursa sociala, bursa tehnologica si burse de excelenta olimpica

Art. 108. – (1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse. Cuantumul minim al burselor şi metodologia-cadru de acordare a burselor sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, denumit în continuare CNFÎP.

(2) Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ în funcţie de:

a) sume alocate de autorităţile administraţiei publice locale;

b) alte venituri obţinute potrivit legii.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul şcolar 2023-2024, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:

a) bursă de merit – 450 lei/lună;

b) bursă socială – 300 lei/lună;

c) bursă tehnologică – 300 lei/lună.

(4) Bursa de merit reprezintă o formă de stimulare a performanţei elevilor.

(5) Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio economic sau din grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, prevăzute în metodologia-cadru, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice şi a prevenirii abandonului şcolar. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se acordă burse sociale şi elevilor minori, respectiv elevilor în risc de excluziune socială, neangajaţi pe piaţa muncii şi înscrişi în formele de învăţământ cu frecvenţă redusă sau în programele educaţionale de tip “A doua şansă”.

(6) Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii, datelor cu caracter personal şi informaţiilor referitoare la situaţia de dificultate în care se află.

Și elevii din școlile particulare vor beneficia de burse de la bugetul de stat. Aceștia vor putea primi:

– burse de excelență olimpică I și II;

– burse sociale, dacă sunt școlarizați fără taxe;

– burse tehnologice, dacă se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

Bursele de excelență olimpică I și II

Prin noile legi ale învățământului, au fost introduse și bursele de excelență olimpică I și II, care se acordă astfel:

– bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român;

– bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respec

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Apărut Elevilor Fiecare