× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

ANUNȚ

Ziarul Mara • 09-08-2023, 10:00:20 • 36 vizualizari
 

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660,

în conformitate cu prevederile H.C.L.151/26.04.2023, organizează licitație publică pentru închirierea unui teren în suprafată de 14 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Dunarii, zona bloc 100G filatură.

Licitaţia va avea loc în data de 07.09.2023, ora 11:00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, într-un singur exemplar la registratura generala a Primariei municipiului Alexandria, până la data de 04.09.2023, ora 16:00.

Documentația de licitație poate fi studiată și achiziționată, contra- cost , la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitatiei, se poate face contestatie în conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Clarificările privind licitatia se pot obtine până cel tărziu la data de 28.08.2023.

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
ANUNȚ