× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Proiectul educațional „Parteneri în educație – prezent și viitor”

Ziarul Mara • 19-08-2022, 22:00:17 • 16 vizualizari
 

Proiectul educațional „Parteneri în educație- prezent și viitor” aduce în prim plan importanța parteneriatului dintre unitatea de învățământ și comunitatea locală. Acest parteneriat dobândește noi valențe în contextul descentralizării tot mai accentuate a sistemului de învățământ românesc.

Un management școlar performant atrage un număr tot mai mare de membri ai comunității în parteneriate eficiente, care să ducă la obținerea unor resurse cât mai mari, la creșterea eficienței actului educațional, dar și la realizarea unor activități menite să vină în sprijinul comunității.

Prevenirea insuccesului școlar și a consecințelor lui are ca punct de pornire organizarea procesului de învățământ pe baze științifice, psihologice și pedagogice.

Supravegherea stării de sănătate fizică și emoțională a copiilor, antrenarea lor în activități care-i interesează și prin care se pot valorifica sunt soluții care favorizează adaptarea școlară și prevenirea abandonului școlar.

Acestea însă nu se pot realiza fără un parteneriat funcțional între școală, familie și comunitatea locală.

Pentru acest motiv, proiectul educațional „Parteneri în educație- prezent și viitor” are ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Consiliul Județean Teleorman, Prefectura Teleorman, Casa Corpului Didactic Teleorman, Consilii Locale, Primării și unități de învățământ- Școli Gimnaziale din zona Turnu Măgurele.

Acest proiect își propune promovarea egalității de șanse și accesul la educație pentru toți copiii, fără discriminare, îmbunătățirea culturii manageriale și creșterea capacității unității de învățământ de a dezvolta parteneriate care să ducă la eficientizarea actului educațional.

În plus, se va urmări creșterea numărului copiilor cu performanțe deosebite, crearea unui climat favorabil obținerii performanței școlare, precum și adaptarea și înființare de noi profile/meserii pentru absolvenții de școli generale căutate pe piața muncii și nevoilor comunității.

Obiectivele proiectului sunt: implicarea mai intensă a partenerilor educaționali, factori de decizie, în educarea copiilor; lansarea de programe de activități comune partenerilor, conform nevoilor locale și școlare; activități de creștere a gradului de integrare socială și școlară a elevilor și strategii de instruire diferențială.

Proiectul educațional „Parteneri în educație- prezent și viitor” se bazează pe implicarea intensă a partenerilor educaționali și a factorilor de decizie în educarea copiilor acum și în viitor, propunând adaptarea și înființarea de noi profiluri și meserii pentru absolvenții de școli profesionale, conform pieții muncii și nevoilor comunității.

Schimburile de experiență și exemplele de bune practici duc la îmbunătățirea culturii manageriale și la creșterea capacității unității de învățământ de a dezvolta parteneriate care să ducă la eficientizarea actului educațional.

Locul desfășurării primei etape a proiectului a fost la Școala Profesională Saelele și la Căminul Cultural al Comunei Saelele.

Vor avea loc, periodic, întâlniri ale partenerilor Proiectului educațional „Parteneri în educație- prezent și viitor”, coordonat de prof. Ivan Daniel și prof. Cârjan Gabriel.

Din echipa acestui proiect fac parte profesorii Daniela Raicu, Elena Constantinescu, Ramona Stănescu, Cătălina Mourea, Marcel Dima, Mihaela Soare, Felicia Sfetcu, Cristiana Vătrai și învățătoarea Geanina Armeanu.

Unitățile de învățământ implicate sunt: Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială nr. 1 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială nr. 1 Islaz, Școala Gimnazială Ciuperceni, Școala Gimnazială Seaca, Școala Gimnazială Traian, Școala Gimnazială Lița, Școala Gimnazială Lunca, Școala Gimnazială Segarcea Vale, Școala Gimnazială Uda Clocociov, Școala Gimnazială Plopii Slăvitești, Școala Gimnazială Slobozia Mândră, Școala Gimnazială Beciu, Școala Gimnazială Dracea, Școala Gimnazială Crîngu, Școala Gimnazială Putineiu, Școala Gimnazială Salcia, Școala Gimnazială Nicolae Bâlcescu.

Acestea, împreună cu Inspectoratul Școlar Teleorman, Consiliul Județean Teleorman, Instituția Prefectului, Casa Corpului Didactic Teleorman, Primăria Comunei Saelele și celelalte Primării și Consilii locale din zona Turnu Măgurele și managerii și consilierii educativi ai Școlilor Gimnaziale din zona Turnu Măgurele, prin proiectul educațional „Parteneri în educație- prezent și viitor” se vor implica intens în educarea copiilor și în eficientizarea actului educațional.

Prof. Gabriel Cârjan

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Proiectul Educațional Parteneri Educație Prezent Viitor