× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Beneficiile companiilor pentru angajarea șomerilor

Ziarul Mara • 09-09-2023, 10:00:18 • 113 vizualizari
 

La art. 85 alin.(1) din Legea 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, se precizează ca angajatorii care încadrează în muncă, pe perioada nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de munca sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Aceasta facilitate se acorda angajatorilor in situația in persoanele din categoriile menționate sunt înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Angajarea șomerilor este stimulata prin aceea ca, potrivit art. 93 din legea șomajului nr. 76/2002, cu modificările ulterioare, angajatorii care încadrează în munca persoane din rândul șomerilor, pe care le mențin in activitate pe o perioada de cel puțin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuția de 5% datorata de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii.

Reducerea contribuției se acordă începând din anul fiscal următor, pentru o perioada de 6 luni, si consta în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.

În plus, angajarea unor categorii speciale de șomeri cu grad scăzut de angajabilitate, tinerii NEET, absolvenții sau tinerii cu risc de marginalizare sociala se bucură de facilități speciale.

Conform art. 85 din Legea 76/2002:

(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioada nedeterminata, șomeri în vârsta de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de munca sau de serviciu cel puțin 18 luni.

(2) De facilitățile prevăzute la alin. (1) beneficiază si angajatorii care, în raport cu numărul de angajați, și-au îndeplinit obligația, potrivit legii, de a încadra în munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligație legală, daca încadrează în muncă pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mențin raporturile de munca sau de serviciu cel puțin 18 luni.

(3) Facilitățile prevăzute la alin. (1) si (2) se acorda angajatorilor și în situația in care, în perioada acordării acestora sau in cea in care exista obligația legala de menținere a raporturilor de muncă, persoanele beneficiare nu mai au statut de părinte unic susținător al familiei monoparentale sau statut de persoana cu handicap, după caz.

(4) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2) anterior termenului de 18 luni sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de munca sumele încasate pentru fiecare persoana pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de munca sau de serviciu, dacă incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2).

(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipata parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârsta, daca nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipata parțiala, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o suma in cuantum de 2.250 lei.

(6) Nu beneficiază de facilitățile prevăzute la alin. (1), (2) si (5):

a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la alin. (1), (2) si (5);

b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la art. 80 si la alin. (1), (2) si (5) pentru persoanele in situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părților, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

c) angajatorii care la data solicitarii acordarii facilitatii se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

d) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini pana la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si la alin. (1), (2) si (5) pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani.

Agențiile pentru ocuparea forței de munca au obligatia de a identifica locurile de munca vacante la angajatori si a le face cunoscute persoanelor in cautarea unui loc de munca. De aceea, legea instituie obligatia angajatorilor de comunicare a locurilor de munca vacante.

Pentru somerii care beneficiază de indemnizații de șomaj, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati, este obligatorie in conformitate cu dispozitiile art. 61 alin. (1)

din Legea nr. 76/2002.

Somerii care nu beneficiaza de indemnizații de șomaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neîncadrării in munca, sa reînnoiască cererea la 6 luni.

In cazul in care agențiile pentru ocuparea forței de munca pot oferi, in urma procedurii de mediere, un loc de munca corespunzător pregătirii profesionale si nivelului studiilor, se va emite o dispoziție de repartizare, in vederea prezentării persoanei în căutarea unui loc de muncă, înregistrata în evidenta agenției pentru ocuparea forței de munca județene, respectiv a municipiului București, la angajator, pentru a participa la selecția organizata de acesta, cu respectarea prevederilor legale, pentru ocuparea unui loc de munca vacant.

Obligații angajatori pentru încadrarea în muncă a șomerilor

Ulterior participării persoanei repartizate la selecția pentru post, angajatorul va transmite către agenția de ocupare a forței de muncă înștiințarea privind încadrarea sau neîncadrarea în muncă a persoanei repartizate prin dispoziție.

Deci, încadrarea în muncă a șomerilor se face pe baza repartizării făcute de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă prin dispoziția de repartizare, document obligatoriu conform prevederilor legale in vigoare.

În situația in care un angajator încadrează în munca șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj, el are obligația de a anunță agenția de ocupare a forței de munca la care este înregistrat beneficiarul indemnizației de șomaj, in termen de cel mult 3 zile de la data angajării (art. 41 alin. (2)

Informarea agenției de șomaj se face printr-o notificare simpla transmisa de angajator, in care sunt menționate datele de identificare ale beneficiarului indemnizației de șomaj si data de începere a activității acestuia, potrivit contractului individual de munca încheiat.

Nerespectarea acestei obligații de către angajator constituie contravenție, potriv

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Beneficiile Companiilor Pentru Angajarea șomerilor