× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Ministerul Dezvoltării a publicat lista proiectelor finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”, în localitățile din Teleorman

Informatia de Teleorman • 01-09-2022, 18:00:39 • 798 vizualizari
 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat lista investițiile finanțate prin Programul ”Anghel Saligny” ce urmează a fi derulate, în județul Teleorman. Potrivit documentului, ministerul va finanța 114 obiective de investiții, în valoare totală de 1.532.371.741,19 lei, reprezentând aproximativ 61% din cuantumul tuturor solicitărilor de finanțare.

Alexandria – Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale din Municipiul Alexandria: strada Negru Vodă, strada Cuza Vodă – tronson 2, strada Libertății – tronson 1, strada Libertății – tronson 5, strada București, strada Dunării, strada Alexandru Colfescu, strada Constantin Brâncoveanu, strada Agricultori, strada Victor Antonescu – suma 42.181.191,91 lei

Balaci – Modernizare drumuri de interes local în comuna Balaci, satul Balaci, județul Teleorman – suma 11.000.000,00 lei

Băbăița – Modernizare drumuri de interes local în Comuna Băbăița, județul Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Beuca – Modernizare străzi în localitățile Beuca și Plopi, comuna Beuca, județul Teleorman – suma 6.454.918,41 lei

Blejești – Extindere rețea de canalizare menajeră în satele Blejești, Baciu și Sericu, comuna Blejești, județul Teleorman – suma 22.514.351,83 lei

Bogdana – Modernizare drumuri de interes local în comuna Bogdana, jud. Teleorman, în lungime de 5923,0 m – suma 11.874.646,68 lei

Bogdana – Modernizare drumuri de interes local în comuna Bogdana, județ Teleorman în lungime de 14.180 m – suma 125.353,32 lei

Botoroaga – Modernizare drumuri în comuna Botoroaga, județul Teleorman – suma 15.800.000,00 lei

Bragadiru – Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Bragadiru, județul Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Brânceni – Modernizare drumuri de interes local în comuna Brânceni, județul Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Bujoreni – Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Bujoreni, județul Teleorman – suma 10.235.604,48 lei

Bujoru – Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bujoru, județul Teleorman – suma 22.266.603,47 lei

Bujoru – Sistem de alimentare cu apă și branșamente la gospodării individuale în comuna Bujoru, județul Teleorman – suma 12.733.396,53 lei

Buzescu – Extindere rețea de canalizare și extindere rețea de apă în comuna Buzescu, județul Teleorman – suma 38.250.000,00 lei

Călinești – Asfaltare străzi în Comuna Călinești, satele Călinești și Licuriciu –  județul Teleorman 14.000.000,00 lei

Călmățuiu – Sistem de alimentare cu apă și branșamente la gospodării individuale în comuna Calmățuiu, județul Teleorman – suma 14.793.719,87 lei

Călmățuiu de Sus – Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră, comuna Călmățuiu de Sus, sat Băcălești, județul Teleorman – suma 9.049.547,86 lei

Călmățuiu de Sus – Modernizare drumuri de interes local în comuna Călmățuiu de Sus, județul Teleorman – suma 3.090.859,91 lei

Cervenia – Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Cervenia, județul Teleorman – suma 5.852.015,70 lei

Cervenia – Extindere sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în comuna Cervenia, județul Teleorman – suma 14.317.219,73 lei

Ciolănești – Extindere rețea de canalizare în satele Ciolăneștii din Deal și Ciolăneștii din Vale din comuna Ciolănești, județul Teleorman – suma 26.178.182,62 lei

Ciuperceni – Reabilitare DC34 în comuna Ciuperceni, județul Teleorman – suma 7.046.101,87 lei

Consiliul Județean Teleorman – Modernizarea și reabilitarea tronson DJ 612, Mereni (DJ 601D) -Botoroaga (DJ 503), km 8+100 – 18+678 – suma    42.694.389,44 lei

Consiliul Județean Teleorman – Modernizare DJ 503 A, limită județ Giurgiu – Drăgănești Vlașca (DJ 503) , km 30+100 – 32+600 – suma 7.878.824,90 lei

Consiliul Județean Teleorman – Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com. Călmățuiu, km 87+891-87+904 – suma 2.895.403,64 lei

Consiliul Județean Teleorman – Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com. Dracea, sat Zlata, km 109+083 – 109+098 – suma 2.836.611,04 lei

Consiliul Județean Teleorman – Modernizare tronson DJ 504 B, Sfinţeşti (DJ 612) – Vârtoape – Trivalea Moşteni (DJ 504), km 9+509 – 22+473 – suma 57.348.147,63 lei

Consiliul Județean Teleorman – Modernizare și reabilitare DJ 679E, lim. jud. Argeș – Siliștea Gumești (DJ 703), km 7+144 – 11+430 – suma 14.948.467,12 lei

Consiliul Județean Teleorman – Modernizare DJ 653, lim. jud. Olt – Crângeni, km 66+120 – 73+845 – suma 11.398.156,23 lei

Conțești – Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Conțești, județul Teleorman – suma 12.159.516,62 lei

Cosmești – Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Crângeni – Modernizare drumuri de interes local în comuna Crângeni, județul Teleorman – suma 8.973.542,86 lei

Crângeni – Modernizare drumuri de interes local în comuna Crângeni, satele Crângeni și Balta Sărată, județul Teleorman – etapa 2, L=3805 m – suma 3.026.457,14 lei

Crângu – Modernizare drumuri de interes local în comuna Crângu, județul Teleorman – suma 11.000.000,00 lei

Didești – Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere  în comuna Didești, județul Teleorman  – suma 11.842.338,22 lei

Dobrotești – Modernizare străzi de interes local în comuna Dobrotești, județul Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Dracea – Modernizare drumuri de interes local în comuna Dracea, județul Teleorman – suma 12.000.000,00 lei

Drăcșenei – Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă comuna Drăcșenei, județul Teleorman și branșare – suma 7.236.956,63 lei

Drăgănești de Vede – Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localității com. Dragănești de Vede – suma 12.000.000,00 lei

Drăgănești-Vlașca – Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragănești-Vlașca, județul Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Fântânele – Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Fântânele, județul Teleorman – suma 11.000.000,00 lei

Frăsinet – Realizare racorduri la rețeaua de canalizare din localitățile Frăsinet și Clănița, comuna Frăsinet, județul Teleorman – suma 4.905.393,31 lei

Frumoasa – Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Frumoasa, județul Teleorman – suma 6.932.896,42 lei

Furculești – Sursă si gospodărire de apă, comuna Furculești, satele Moșteni, Voievoda și Furculești, județul Teleorman – suma 8.078.630,53 lei

Furculești – Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Furculești, județul Teleorman – suma 12.908.199,79 lei

Gălăteni – Modernizare drumuri de interes local în localitățile Gălăteni, Grădișteanca, Bâscoveni, comuna Gălăteni, județul Teleorman – suma 12.000.000,00 lei

Gratia – Extindere sursă de apă și stație de tratare a apei în comuna Gratia, județul Teleorman – suma 1.069.627,45 lei

Izvoarele – Modernizare drumuri de interes local în comuna Izvoarele, județul Teleorman    – suma 11.693.968,98 lei

Lisa – Modernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, județul Teleorman – suma 9.336.853,99 lei

Lița – Modernizare străzi în comuna Lița, județul Teleorman revizia I – suma 12.000.000,00 lei

Lunca – Extindere rețea de canalizare în satul Lunca, comuna Lunca, județul Teleorman – suma 10.043.879,54 lei

Mavrodin – Modernizare străzi în comuna Mavrodin, județul Teleorman – suma 12.000.000,00 lei

Măgura – Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgura, jud. Teleorman – suma 12.000.000,00 lei

Măldăeni – Modernizare drumuri de interes local în comuna Măldăeni, județul Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Mârzănești – Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Mârzănești, județ Teleorman – suma 6.836.666,22 lei

Mârzănești – Asfaltare drumuri de interes local comuna Mârzănești, județ Teleorman – suma 7.163.333,78 lei

Mereni – Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Mereni, județul Teleorman – suma 18.371.093,35 lei

Moșteni – Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Moșteni județul Teleorman – suma 5.984.803,23 lei

Nanov – Modernizare străzi în comuna Nanov, județ Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Năsturelu – Lucrări de asfaltare drumuri în comuna Năsturelu, județul Teleorman    – suma 12.000.000,00 lei

Necșești – Modernizare drumuri de interes local în comuna Necșești, județul Teleorman – suma 11.000.000,00 lei

Nenciulești – Înființare sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Nenciulești județul Teleorman – suma 25.472.759,80 lei

Olteni – Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Olteni, județul Teleorman – suma 19.057.987,99 lei

Orbeasca – Modernizare drum comunal DC 54 – suma 2.957.880,00 lei

Peretu – Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare comuna Peretu județul Teleorman – suma 29.958.526,09 lei

Peretu – Modernizare drumuri de interes local în comuna Peretu, județul Teleorman – suma 10.041.473,91 lei

Piatra – Modernizare drumuri de interes local în comuna Piatra, județul Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Pietroșani – Modernizare străzi de interes local în comuna Pietroșani, județul Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Plopii-Slăvitești – Modernizare străzi în comuna Plopii-Slăvitești, județul Teleorman – suma 12.000.000,00 lei

Plosca – Sistem centralizat de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Plosca, județul Teleorman – suma 27.951.177,02 lei

Plosca – Modernizare drumuri de interes local în comuna Plosca, județul Teleorman – suma 12.048.822,98 lei

Poeni – Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Poeni, județul Teleorman – suma 28.573.050,59 lei

Poroschia – Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Poroschia, județul Teleorman – suma 24.200.000,00 lei

Poroschia – Modernizare drumuri de interes local, sat Poroschia județul Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Purani – Modernizare drumuri de interes local în comuna Purani, județul Teleorman – suma 11.000.000,00 lei

Putineiu – Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Putineiu, județul Teleorman și rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Putineiu, județul Teleorman     – suma 20.022.019,74 lei

Rădoiești – Modernizare drumuri de interes local în comuna Rădoiești, județul Teleorman – suma 12.000.000,00 lei

Răsmirești – Modernizare drumuri de interes local în comuna Răsmirești, județul Teleorman – suma 11.000.000,00 lei

Roșiori de Vede – Modernizare străzi în municipiul Roșiori de Vede etapa 1, județul Teleorman – suma 9.960.220,22 lei

Saelele – Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere stație de epurare comuna Saelele, județul Teleorman – suma 5.818.185,58 lei

Săceni – Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Săceni,județul Teleorman – suma 12.525.691,38 lei

Sârbeni – Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile Sârbeni , Sârbenii de Jos și Udeni,   comuna Sârbeni, județul Teleorman – suma 21.600.000,00 lei

Scrioaștea – Modernizare drumuri de interes local în comuna Scrioaștea, sat Scrioaștea , județul Teleorman  – suma 14.000.000,00 lei

Scurtu Mare – Modernizare drumuri de interes local în comuna Scurtu Mare, județul Teleorman – suma 9.922.341,69 lei

Seaca – Asfaltare străzi în comuna Seaca, județul Teleorman – suma 12.000.000,00 lei

Segarcea-Vale – Modernizare drumuri de interes local în comuna Segarcea-Vale, județul Teleorman – suma 5.577.807,29 lei

Segarcea-Vale – Modernizare străzi în comuna Segarcea-Vale, județul Teleorman – suma 7.041.578,27 lei

Sfințești – Modernizare drumuri locale în comuna Sfințești, județul Teleorman – suma 4.548.452,29 lei

Siliștea – Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Siliștea, județul Teleorman – suma 12.000.000,00 lei

Siliștea-Gumești – Extindere rețea de apă și canalizare, branșamente și racorduri la proprietăți, comuna Siliștea-Gumești, jud. Teleorman – suma 8.009.215,88 lei

Slobozia Mândră – Modernizare drumuri de interes local în comuna Slobozia Mândra, județul Teleorman – suma 11.000.000,00 lei

Smârdioasa – Înființare rețele de apă potabilă și gospodărie de apă și rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Smârdioasa, județul Teleorman – suma 35.000.000,00 lei

Stejaru – Modernizare drumuri de interes local în comuna Stejaru, județul Teleorman – suma 11.934.023,84 lei

Suhaia – Înființare sistem de canalizare menajeră si stație de epurare în localitatea Suhaia, județul Teleorman – suma 24.964.169,73 lei

Ștorobăneasa – Modernizare drumuri în comuna Ștorobăneasa, județ teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Talpa – Modernizare drumuri de interes local în comuna Talpa, județul Teleorman – suma 12.000.000,00 lei

Tătărăștii de Jos – Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman – suma 8.529.945,88 lei

Tătărăștii de Jos – Modernizare infrastructură de transport în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman – suma 4.838.534,82 lei

Tătărăștii de Sus – Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Tătărăștii de Sus, județul Teleorman – suma 13.430.574,77 lei

Traian – Modernizare drumuri de interes local, comuna Traian, județul Teleorman – suma 12.000.000,00 lei

Trivalea-Moșteni – Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Trivalea-Moșteni, județul Teleorman – suma 9.275.978,65 lei

Troianul – Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Troianul, județul Teleorman – suma 14.000.000,00 lei

Turnu Măgurele – Reabilitare de străzi din zona centrală și din cartierele Măgurele și Odaia, precum și reabilitarea zonei pietonale „Central” din municipiul Turnu Măgurele – etapa I – suma 3.000.846,89 lei

Turnu Măgurele – Reabilitarea străzilor 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada David Praporgescu și strada Taberei) și Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Măgurele – suma 5.367.044,80 lei

Turnu Măgurele – Reabilitare strada Horia, Cloșca și Crișan din municipiul Turnu Măgurele – suma 1.549.203,09 lei

Țigănești – Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Țigănești, jud. Teleorman – suma 34.479.514,14 lei

Uda Clocociov – Modernizare drumuri de interes local în comuna Uda Clocociov, județul Teleorman – suma 8.552.375,86 lei

Vârtoape – Asfaltare drumuri sătești, 5 km, comuna Vârtoape, județul Teleorman – suma 9.480.068,68 lei

Vedea – Modernizare  drumuri și străzi de interes local ȋn comuna Vedea, județul Teleorman – suma 4.812.967,19 lei

Videle – Modernizare și reabilitare străzi în orașul Videle, județul Teleorman – suma 7.310.406,78

Viișoara – Înființare sistem de canalizare și stație de epurare comuna Viișoara, județul Teleorman – suma 21.600.000,00 lei

Vitănești – Extindere rețea de distribuție apă potabilă în satul Schitu Poienari, comuna Vitănești, județul Teleorman – suma 3.197.238,88 lei

Zâmbreasca – Realizare sistem de canalizare menajeră în com. Zâmbreasca, jud. Teleorman – suma 19.055.575,00 lei

Zimnicea – Reabilitare rețele apă potabilă pe străzile orășenești din zona centrală, orașul Zimnicea, județul Teleorman – suma 28.378.209,22 lei

 
 
Continuare pe Informatia de Teleorman » Articole Informatia de Teleorman »
 
Ministerul Dezvoltării Publicat Proiectelor Finanțate Programul Anghel Saligny Localitățile