× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Titularizare 2023 / Mâine, proba scrisă – candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 pentru statutul de titular

Ziarul Teleormanul • 12-07-2023, 10:00:10 • 195 vizualizari
 

Mâine, 12 iulie, se va desfășura proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante sau rezervate în învățământul preuniversitar.

Proba începe la ora 9.00, are o durată de 4 ore și se va desfășura în 105 centre de concurs din toată țara. S-au înscris peste 32.900 de candidați, pentru susținerea probei scrise la 112 discipline.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naţionale şi baremele de evaluare vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2023.edu.ro.

Lucrările scrise vor fi evaluate în 12 centre de evaluare, constituite pe discipline, la nivel naţional, iar rezultatele inițiale la proba scrisă vor fi afișate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe http://titularizare.edu.ro.

La nivel naţional sunt disponibile 6.837 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată: 5.945 în mediul urban şi 1.342 în mediul rural.

Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: Educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.154); Învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (962); Profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică (953); Educator puericultor (695).

Cei mai mulți candidați s-au înscris la disciplinele corespunzătoare ocupării posturilor de educatoare/profesor pentru învățământul preșcolar cu predare în limba română (peste 7.100 de candidați), respectiv posturilor de învățători/profesor pentru învățământul primar cu predare în limba română (peste 4.400 de candidați). De asemenea, un număr substanțial de candidați se înregistrează la disciplinele educație fizică și sport (peste 2.800 de candidați), limba și literatura română (peste 1.900 de candidați) și limba engleză (peste 1.500 de candidați).

Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice (la adresele comunicate public de fiecare inspectorat școlar) în data de 18 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 19 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menționat în data de 26 iulie.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 și 28 iulie.

Organizarea și desfășurarea probei scrise sunt asigurate de inspectoratele școlare (prin comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului), iar coordonarea metodologică revine Ministerului Educației.

Sălile de multiplicare a subiectelor, sălile de concurs și sălile în care își desfășoară activitatea comisiile de concurs, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise și comisiile de soluționare a contestațiilor la proba scrisă sunt dotate cu camere de supraveghere audio-video.

Pentru a obţine statutul de titular (angajarea pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Related

 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
Titularizare Mâine Scrisă Candidații Trebuie Obțină Puțin Pentru Statutul