× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI TELEORMAN

STIRI TELEORMAN

 

Obligațiile părților în contractul de amanet

Ziarul Mara • 19-08-2023, 10:00:17 • 56 vizualizari
 

Contractul de amanet este documentul prin care o persoana oferă unul sau mai multe obiecte valoroase pentru un împrumut financiar unui creditor, si se obliga sa restituie suma echivalenta obiectelor amanetate care i-a fost acordata de către creditor in cazul in care iși dorește sa reintre in posesia obiectului.

Contractul de amanet cuprinde informații despre obiectele pentru care se acorda imprumutul, comisioane, perioada de gratie sau modul in care se solutioneaza litigiile.

Contractul de amanet trebuie să cuprindă drepturi și obligatii pentru părțile contractante

Obligații în cazul creditorului amanetar:

-sa asigure depozitarea, conservarea, manipularea si paza bunului/bunurilor primite in amanet, răspunzând pentru degradarea, distrugerea ori disparitia, din culpa sa, a acestuia/acestora;

-sa nu se foloseascăîn nici un fel de bunul/bunurile amanetate, neavând nici un drept de a dispune de el/ele;

-sa restituie debitorului amanetar bunul/bunurile primite cu titlu de amanet, la data când acesta își îndeplinește obligația de plata a datoriei.

Obligații în cazul debitorului amanetar:

-sa restituie creditorului suma luata cu împrumut, in termenul stabilit in contractul de împrumut sus-menționat, împreună cu cheltuielile de depozitare, manipulare, conservare, paza si alte cheltuieli, precum si comisionul cuvenit creditorului amanetar.

– garantează ca bunurile care fac obiectul prezentului contract sunt proprietatea sa si răspunde pentru viciile ascunse ale acestora;

– in caz de neîndeplinire la termen a obligațiilor asumate in prezentul contract, consimte ca dupăîndeplinirea formelor prevăzute de lege, bunurile amanetate sa devina proprietatea creditorului amanetar până la concurenta valorii creanței si a celorlalte obligații;

– răspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor amanetate.

Conform art.1634 Cod Civil nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si executarea in mod necorespunzător – total sau/si partial – a oricărei obligații care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligației respective a fost cauzata de forță majora, așa cum este definita de lege.

Datele personale ale Debitorului amanetar se colectează si prelucreazăîn conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) si ale legislației naționale.

Mircea OLTEANU

 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Obligațiile Părților Contractul Amanet